Προσφορές ΚΟΤΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 8 ΕΥΡΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΓΩΝ

Τι είναι AZOLLA

Σπάνιες Κότες Transylvania

Κότες Transylvania ή Naked neck Γυμνόλαιμες

Κότες Μπράχμα Brahma

Χαρακτηριστικά:
Φυλή Σκοπός
Διπλή Σκοπός: Αυγοπαραγωγής κ' Κρεατοπαραγωγής...
Καταγωγή: Ρουμανία
Αυγο Παραγωγικότητα Πολυ καλη 220 - 240 αυγα/ετος
Βάρος πετεινού: 4,1 Βάρος
Βάρος όρνιθας: 5 - 6 Βάρος
Παραγωγή κρέατος: Πολύ καλή.
Ανοχή στο κρύο: Πολύ καλή.
Κλώσες: Πολύ καλές.
Χρώμα αυγών.
Εναρξη ωοτοκιας
Χρόνος εκκόλαψης: 21 ημέρες
Διαθέσιμα χρώματα:
Ηλικία προς πώληση: Από 30 ημερών και πάνω

Προτεινόμενα Προσφορές