Προσφορές Αυγά εκκόλαψης Απο Σπάνιες κότες 2 Ευρώ Διαθεσιμες Κότες Αυγοπαραγωγής

Τι είναι AZOLLA

Διαθεσιμα Νεοσσούς

Ηλικία προς πώληση:
Από 30 ημερών και πάνω Ολα τα πουλια ειναι εμβολιασμενα με δυο εμβόλια

Neossoi

Ayam Cemani
Australorp
Araucana
Brahma Light
Brahma Isabel
Black Copper Marans
Black Jersey Giant
Plymouth Rock
Transilvania
Μπρες Γκολουάζ
Sussex Sussex
Λέγκχορν

.
Προτεινόμενα Προσφορές